O   Ašaratovi

Dovoľte, aby som Vás v krátkosti oboznámil so životom a pôsobením človeka, ktorého chcete kontaktovať. Vychádzam z toho, že máte záujem zistiť, s kým vlastne chcete spolupracovať. Ašarat je jedným z učiteľov spoločnosti, ktorá je síce čiastočne verejne známa, ale mnohé jej vnúorné štruktúry ostávajú utajené. Pokiaľ chcete hľadať medzi klasickými spoločnosťami ako Slobodomurári, Rosenkruciáni, či v iných ezoterických a náboženských kultoch, musím Vás upozorniť, že Vaše hľadanie bude neúspešné. Stačí snáď spomenúť toľko, že jeho postavenie mu zabezpečuje možnosť osobného rozhodovania sa a jeho slovo je v daných spoločnostiach niečo ako zákon.

Svoje dielo nedovolí znevažovať, zaoberá sa svojou prácou ako niečím, čo si váži a súčasne je to jeho životným poslaním. Mnohí majú svoju cestu, ale nevedia o nej. On svoju cestu poznal už od prvopočiatku svojho bytia. Nezávisle od toho, či veríme v reinkarnáciu, môžeme tvrdiť, že sa jedná o jedinca, ktorý sa danou problematikou nezaoberá celoživotne, ale celoexistenčne. Mnohí tvrdia, že pracujú s mágiou celý svoj život, čo však znamená len niekoľko desaťročí, proti existencii, pod ktorú je zahrnutý celý rad životov a prerodov.

Je ťažké písať o niekom, kto chce zachovať svoju identitu utajenú. Takže na záver len skonštatujem: je tu možnosť požiadať ho o pomoc a je tu možnosť (ak sa na to cítite) požiadať ho o určitú formu výučby. Avšak dovoľte, aby som Vás upozornil, že nie každý problém je skutočným problémom, nie každý problém sa dá týmto spôsobom riešiť a nie každý jedinec má vo svojom osude určené, aby sa mohol tieto praktiky učiť.


"Nie ten má moc v rukách, kto ju ukazuje a chváli sa ňou, ale ten, kto ju vykonáva tak, že o tom vie len málokto. Podstatné však je, aby som za tým všetkým stál ja a pritom nechal konať iných. Nech sa deje čokoľvek, nech sláva padá na hlavu iných za to, čo vykonali, nech majú bohatstvo a nech ich ľudia dvíhajú na piedestál, ale ja viem, že je to moja práca a ja som usmerňoval to, čo sa udialo. Presne to, za čo tí ostatní sú oslavovaní, či zatracovaní. Som sám a navonok bezvýznamný, smiešny, ľutovaný a mnohokrát len trpený. To však je daň ktorú platím za to, že som ten, kto som. A mnohí, ako ja, budú platiť túto daň so mnou."