V ýučba a osobné konzultácie

Konzultácie mailom: asarat@asarat.sk
Osobná konzultácia: na základe dohody

Momentálne výučba Ašaratovho učenia prebieha výlučne v Spoločenstve Selekcia. Ak ste presvedčení o tom, že práve toto je Vaša cesta a myslíte to s výučbou naozaj vážne, je tu možnosť podať si prihlášku, ktorá bude starostlivo zvážená a posúdená príslušnými členmi spoločenstva.

Spoločenstvo Selekcia - prihláška