Osobné konzultácie

Konzultácie mailom: asarat@asarat.sk
Osobná konzultácia: na základe dohody